Anunţ de presă privind finalizarea Proiectului “Achiziționarea unui echipament tehnologic pentru reducerea consumului de energie și a GES la HECOMIN IMPEX S.R.L.”

HECOMIN IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Bradului nr. 158R, județul Bacău, anunță finalizarea proiectului „Achiziționarea unui echipament tehnologic pentru reducerea consumului de energie şi a GES la HECOMIN IMPEX S.R.L.”, cod SMIS 160558 cofinanţat prin Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POIM.

Obiectivul general al Proiectului a fost îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul întreprinderii prin instalarea unei mașini de lipit și îndoit şi a unui sistem de management al energiei – EMS cu scopul de a reduce consumul de energie şi emisiile de gaze cu efect de seră generate de actuala soluție tehnică existentă la locația de implementarea.

Rezultatele așteptate ale Proiectului au fost: (1) Mașina de lipit și îndoit şi sistem de management al energiei – ESM, puse în funcțiune în 2023,  (2) Reducerea în perimetrul analizat a energiei total consumate de la 68,343 la 25,536 Mwh/an pt realizarea a 4.800.000 unit./an, urmare a instalării unei noi mașini, care se traduce printr-o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 22,55 t CO2/an la 8,43 t CO2/an și (3) Promovarea proiectului, a rezultatelor sale prin realizarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii.

Valoarea totală a Proiectului conform contractului de finanțare a fost de 1.303.766,45 lei. Finanţarea nerambursabilă a fost de maxim 778.512,00 lei, din care contribuţia din Fondul de Coeziune a fost de maxim 661.735,20 lei.

Perioada de implementare a Proiectului a fost de la 01.03.2023, data semnării Contractului de Finantare, până la data de 31.12.2023.

Impactul investiției la nivelul regiunii: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care vor contribui la limitarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului.


Date de contact: HECOMIN IMPEX SRL – Mun. Bacău, Str. George Bacovia nr. 156, județul Bacău
Persoană de contact: DOSPINESCU MIHAI – Administrator
Tel. 0234 588 872 / Fax. 0234 588 872, E-mail: office@hecomin.ro

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României