Data: 31.08.2023

PREZENTARE PROIECT

„Achiziţie de bunuri pentru dezvoltarea activităţii de producţie a HECOMIN IMPEX S.R.L.”

 

HECOMIN IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Bradului nr. 158P, județul Bacău, anunţă finalizarea Proiectului „Achiziţie de bunuri pentru dezvoltarea activităţii de producţie a HECOMIN IMPEX S.R.L.”, cod SMIS 136469, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

 

Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta cresterea capacității de producție și a competitivității economice a societății HECOMIN IMPEX S.R.L., prin achiziționarea unor echipamente de producție complexe, înalt tehnologizate și automatizate, care să-i permită realizarea unui volum mai mare de produse, și care să conducă la îmbunătățirea și eficientizarea fluxului tehnologic actual. Proiectul a prevăzut şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice prin: eficientizarea iluminatului în spaţiul de producţie şi utilizarea de resurse regenerabile de energie – sistem fotovoltaic. De asemenea investiţia a presupus şi Certificarea Sistemului de management al siguranței alimentelor FSSC 22000 și Certificarea de produs (Standard BRC pentru activități de tipărire de ambalaje din hârtie și carton).

 

Obiectivele specifice ale Proiectului au fost:

  1. Dotarea societății cu un nou utilaj de producție – Mașină automată de ștanțat, inclusiv software aferent – necesar pentru extinderea capacității de producție, precum și achiziția unui Sistem de iluminat pentru eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, achiziția unui Sistem fotovoltaic pentru cresterea eficienței energetice, prin utilizarea de surse regenerabile de energie, achiziția de bunuri (Lupa video portabilă și Software asistiv zoom text) care să asigure egalitatea de șanse și tratament prin adaptarea echipamentelor pentru a putea fi operate și de către persoane cu dizabilități.
  2. Crearea unui nou loc de muncă;
  3. Realizarea măsurilor de informare și publicitate și participarea la un târg internațional pentru promovarea proiectului și a societății.

 

Rezultatele aşteptate ale Proiectului au fost: semnarea şi derularea Contractelor de achiziţie; încheierea a unui contract nou de muncă și promovarea Proiectului şi a societăţii prin realizarea măsurilor de informare şi publicitate şi participarea la 1 târg internaţional în perioada de implementare a Proiectului.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – la sediul și punctul de lucru al societății din Municipiul Bacau, Strada Bradului nr. 158P, respectiv Strada Bradului nr. 158R, județul Bacău. Perioada de implementare a Proiectului a fost de 43 de luni, respectiv între data de 07.02.2020 şi data de 31.08.2023.

 

Valoarea totală a proiectului este 2.743.918,36 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 1.431.912,32 lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.217.125,49 lei și de la Bugetul Național estre de 214.786,83 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro