Bacău , 5 Aprilie 2023

Anunţ de presă privind demararea Proiectului

“Achiziţionarea unui echipament tehnologic pentru reducerea consumului de energie şi a GES la HECOMIN IMPEX S.R.L.”

HECOMIN IMPEX S.R.L. cu sediul în Municipiul Bacău, Str. George Bacovia nr. 156, județul Bacău, derulează începând cu data de 01.03.2023, proiectul „Achiziţionarea unui echipament tehnologic pentru reducerea consumului de energie şi a GES la HECOMIN IMPEX S.R.L.”, cod SMIS 160558 cofinanţat prin Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POIM.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul întreprinderii prin instalarea unei mașini de lipit și îndoit şi a unui sistem de management al energiei – EMS cu scopul de a reduce consumul de energie şi de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de actuala soluție tehnică existentă la locația de implementarea (Str. George Bacovia nr. 156, Bacău, județul Bacău).
Rezultatele așteptate ale Proiectului: (1) Mașina de lipit și îndoit şi sistem de management al energiei – ESM, puse în funcțiune în cursul anului 2023, (2) Reducerea în perimetrul analizat a energiei total consumate de la 68,343 Mwh/an la 25,536 Mwh/an pentru realizarea a 4.800.000 unități /an, urmare a instalării unei noi mașini de lipit și îndoit, care se traduce printr-o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 22,55 tone CO2 / an la 8,43 tone CO2/an și (3) Promovarea proiectului și a rezultatelor sale prin realizarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii.
Valoarea totală a Proiectului este 1.303.766,45 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 778.512,00 lei, din care contribuţia din Fondul de Coeziune este de 661.735,20 lei.
Perioada de implementare a Proiectului este de la 01.03.2023, data semnării Contractului de Finantare, până la data de 31.12.2023.


Date de contact: HECOMIN IMPEX SRL – Mun. Bacău, Str. George Bacovia nr. 156, județul Bacău
Persoană de contact: DOSPINESCU MIHAI – Administrator
Tel. 0234 588 872 / Fax. 0234 588 872, E-mail: office@hecomin.ro

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României